Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011

Ημερίδα για Γονείς & Κηδεμόνες στο πάρκο ΤΥΠΕΤ


Δευτέρα 31 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί ημερίδα στο πάρκο ΤΥΠΕΤ με θέμα:

"Εξέλιξη των παιδιών προσχολικής & σχολικής ηλικίας.
Τρόπος αντιμετώπισης των δυσκολιών και ο ρόλος των γονέων."