Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2011

Αγιασμός


Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου, πρώτη μέρα στα Σχολεία. Ο Αγιασμός για την έναρξή της Σχολικής Χρονιάς θα πραγματοποιηθεί, στο Σχολείο μας, τις  9.00 πμ.