Τετάρτη, 26 Δεκεμβρίου 2012

Αποτελέσματα Εκλογών


Επισημαίνεται ότι θα πραγματοποιηθεί κλήρωση μεταξύ των ισοψηφούντων: Παπανικολάου Φανής & Ελευθερίου Γιάννη για τα 7ο τακτικό μέλος του Δ.Σ. και μεταξύ των ισοψηφούντων: Μόσχοβου - Γούβαλη Λίλιαν &  Κοβάνη – Γιανούτσου Ιωάννα για το 10ο αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα κληθούν να είναι παρόντες στην κλήρωση.