Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

Πρόσκληση Φωτογράφων για Υποβολή Προσφορών


Όπως κάθε χρόνο, ο Σύλλογος Γονέων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Βριλησσίων, θα οργανώσει αναμνηστική φωτογράφιση όλων των μαθητών του σχολείου.
Καλούνται όσοι φωτογράφοι ενδιαφέρονται, να υποβάλλουν την προσφορά τους για να παραδώσουν τα ακόλουθα:
Ψηφιακό δίπτυχο με την φωτογραφία του σχολείου, του παιδιού και την ομαδική
2 φωτογραφίες του παιδιού 15X21 (A5) (πορτραίτο - ομαδική)
4 φωτογραφίες ταυτότητας
Ένα αναμνηστικό DVD για τα παιδιά της ΣΤ' τάξης που θα περιέχει μικρές συνεντεύξεις τους

Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει έτοιμα τα παραδοτέα πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς ώστε να υπάρξει αρκετός χρόνος να δοθούν στους μαθητές και να συλλεχθούν τα χρήματα και θα πρέπει να εκδώσει και τα σχετικά νόμιμα παραστατικά χωριστά προς κάθε γονέα
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει υποχρεωτικά να δώσουν προσφορά για την παραπάνω σύνθεση καθώς και ένα δείγμα όλων των ζητούμενων από παλαιότερες δουλειές τους, ώστε να μπορεί να γίνει σύγκριση και αξιολόγηση όμοιων προσφορών. Παράλληλα,μπορούν να καταθέσουν και εναλλακτικές προτάσεις / προσφορές.

Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 4η Απριλίου 2014 και ώρα 19.30. Όσες προσφορές υποβληθούν μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα αξιολογηθούν.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:
να παραδώσουν τις προσφορές τους και τα δείγματα δουλειάς τους σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την παραπάνω ημέρα και ώρα οπότε θα συνεδριάζει το ΔΣ του Συλλόγου μας στην αίθουσα που γίνονται όλες οι τακτικές συνεδριάσεις και να στείλουν τις προσφορές τους υποχρεωτικά μέσω email στη διεύθυνση goneis3oudimvril@gmail.com ώστε αυτές να παραμείνουν στο ηλεκτρονικό αρχείο του Συλλόγου.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν προσφορές, ο Σύλλογος Γονέων δύναται να αναζητήσει προσφορές από επαγγελματίες που γνωρίζουν τα μέλη του ή που έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Σύλλογος Γονέων
3ου Δημοτικού Σχολείου Βριλησσίων
Αθήνα, 18 Μαρτίου 2014