Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014

Οδηγίες για τη Λειτουργία των Σχολικών Μονάδων για το 2014 - 15


Ενημερωθείτε για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων  για το σχολικό έτος 2014 - 15, από τις  παρακάτω εγκυκλίους του του Υ.ΠΑΙ.Θ.

ΘΕΜΑ: «Εγγραφές μαθητών στις σχολικές μονάδες Π.Ε της χώρας για το σχολικό έτος 2014-2015 - Λήξησχολικού έτους 2013-2014»  (Αρ.Πρωτ. Φ.6/312/79651 /Γ1/21-05-2014/ΥΠΑΙΘ)


ΘΕΜΑ: «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)»  (Αρ.Πρωτ.Φ.6/311/79278/Γ1/21-05-2014/ΥΠΑΙΘ)ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος των Ολοήμερων Σχολικών Μονάδων (Δημοτικών- Νηπιαγωγείων), για το σχολικό έτος 2014-2015» (Αρ.Πρωτ.Φ.50/107/83799/Γ1/28-05-2014/ΥΠΑΙΘ)


που αναγράφονται  αναλυτικά στη σελίδα: "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ" του ιστολογίου.