Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

Σχολή Γονέων


Ο σύλλογος μας προτίθεται να δημιουργήσει τμήμα για "Σχολή Γονέων", στο πλαίσιο του προγράμματος της  Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και δια του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που θέτει σε λειτουργία σε όλους τους νομούς της χώρας Σχολές Γονέων.
 Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Το έργο θα προσφέρει στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό.
 Στο πλαίσιο των Σχολών Γονέων, αναπτύσσονται 5 εκπαιδευτικά προγράμματα.
 Τα προγράμματα που παρέχονται στις Σχολές Γονέων είναι τα εξής:
1. Σύγχρονη οικογένεια, διάρκειας 50 ωρών
2. Σύνδεση σχολείου-οικογένειας, διάρκειας 50 ωρών
3.Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης, διάρκειας 25 ωρών
4.Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.), διάρκειας 25 ωρών
5. Συμβουλευτική σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, διάρκειας 25 ωρών

 Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (θεωρητικό μέρος, συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων και βιωματικές ασκήσεις) και παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και  μόρφωσης.

Τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία με την εγγραφή τουλάχιστον 20 ατόμων οπότε παρακαλούμε, δηλώστε συμμετοχή μέχρι την Παρασκευή 21/11/2014.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 Η συμμετοχή στις σχολές δεν επιβαρύνεται με οποιοδήποτε κόστος. Για την συμμετοχή θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Η ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα Σχολών Γονέων απαιτεί τη συμπλήρωση σχετικής αίτησης.