Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2014

Εκλογές - ΥποψηφιότητεςΑγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,


Όπως είχε αποφασιστεί στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και των λοιπών οργάνων του Συλλόγου θα γίνουν την ημέρα  που θα δίνονται οι βαθμοί  του Α΄ Τριμήνου στο Σχολείο μας, μάλλον μέσα στο πρώτο 15θήμερο του Δεκεμβρίου. Η χρονική διάρκεια της διαδικασίας των εκλογών θα είναι από τις  14.00 μ.μ. έως τις 18.00 μ.μ..

Όλα τα ταμειακά εντάξει μέλη μπορούν να ψηφίσουν και να υποβάλουν υποψηφιότητα. Οι ενδιαφερόμενοι, για υποψηφιότητα, θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στο ΔΣ του Συλλόγου ή στην παρακάτω Ηλεκτρονική Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο αντίστοιχο link που ακολουθεί, μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου 2014.
Τα όργανα του Συλλόγου που θα εκλεγούν είναι τα ακόλουθα:

Διοικητικό Συμβούλιο. Εκλέγονται 7  μέλη και 3  αναπληρωματικά.

Σταυροί προτίμησης τρεις (3).

Ένωση Γονέων Βριλησσίων. Για κάθε 30 ψηφίσαντες εκλέγεται ένας εκπρόσωπος.

Αποτελεί το δευτεροβάθμιο όργανο των Γονέων των Βριλησσίων, τους οποίους και εκπροσωπεί απέναντι των αρμόδιων αρχών. Συγκεντρώνει εκλεγμένους εκπροσώπους από όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων των Βριλησσίων. Ο αριθμός των εκλεγομένων από κάθε σχολείο εξαρτάται από τον αριθμό των γονέων που ψήφισαν στο σχολείο. Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι όλων των σχολείων αποτελούν τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης και εκλέγουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.

Σταυροί προτίμησης το 40% των υποψηφίων.

Ελεγκτική Επιτροπή. Εκλέγονται 3  μέλη και 2  αναπληρωματικά

Ασκεί τον έλεγχο της διαχείρισης και γενικά της οικονομικής κατάστασης του Συλλόγου και το διάστημα που πρόκειται να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο, συντάσσει έκθεση και την υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

Σταυροί προτίμησης το 40% των υποψηφίων.ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ