Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

Η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΜΑΣ ΜΟΝΙΜΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ