Τρίτη, 26 Απριλίου 2016

Λεύκωμα Αποφοίτησης 2015 - 16
Ενόψει του Λευκώματος Αποφοίτησης για την ΣΤ’  τάξη θα θέλαμε οι γονείς  των μαθητών της ΣΤ’ τάξης, να μπείτε μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 11/05/16 από το σύνδεσμο – εικόνα που ακολουθεί, στη φόρμα διαμόρφωσης του Λευκώματος Αποφοίτησης και τα παιδιά σας  - μαθητές/τριες της ΣΤ’ τάξης να γράψουν ένα κείμενο 100 το πολύ λέξεων, που θα συνοδεύει  τη φωτογραφία τους στο λεύκωμα. Στο κείμενο θα παραθέτουν τις εντυπώσεις τους και τα συναισθήματά τους για τα έξι αυτά σχολικά χρόνια που πέρασαν ή ακόμα και σκέψεις τους για σχολικά χρόνια που έρχονται. 

https://docs.google.com/forms/d/1vIgIGNFWc3O5LYoVNOQlGIWjR5ofb61zRV77MszbiZc/viewform?usp=send_form