Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016

Εκλογές - Εφορευτική Επίτροπη


Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Το Δ.Σ. του Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 3ου Δημοτικού Βριλησσίων συγκαλεί Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου και ώρα 19.00 πμ, σε αίθουσα του  σχολείου, με τα ακόλουθα θέματα:
  • Απολογισμός έργου Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της θητείας του (Δεκ. 2014 – Δεκ. 2016)
  • Διαχειριστικός απολογισμός και ισολογισμός μετά και τον έλεγχο εσόδων και εξόδων από την Ελεγκτική Επιτροπή του συλλόγου
  • Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε διαχειριστική, διοικητική ευθύνη
  • Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσώπων στην Ένωση Συλλόγων Γονέων και ανάδειξη εκπροσώπου στη Σχολική Επιτροπή
  • Εκλογή εφορευτικής επιτροπήςΔιευκρινίζεται ότι κάθε γονέας ή κηδεμόνας που είναι ταμειακά εντάξει, έχει δικαίωμα να δηλώσει υποψηφιότητα για τα όργανα του συλλόγου.

Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν έχουν δικαίωμα να δηλώσουν και υποψηφιότητα στις εκλογές.

Σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία  όταν παρευρίσκεται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου αυτοπροσώπως ή με γραπτή εξουσιοδότηση. Εάν κατά την πρώτη συνάντηση δεν σχηματισθεί απαρτία, συγκαλείται αυτοδικαίως επαναληπτική Γ. Σ., ύστερα από οκτώ (8) ημέρες από την πρώτη, στον ίδιο τόπο και χρόνο και με τα ίδια θέματα, οπότε βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα.


Με βάση τα παραπάνω η επαναληπτική Γ.Σ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου και ώρα 19.00 πμ
Η συμμετοχή σας στις εκλογές του Δεκεμβρίου, αλλά και η μετέπειτα συμβολή σας είναι απολύτως αναγκαία, καθώς μόνο με συλλογική προσπάθεια και την αρωγή όλων, 

ο σύλλογος θα συνεχίσει πρώτα από όλα να υπάρχει και τελικά να συμβάλλει πραγματικά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και της ζωής των παιδιών μας σε αυτό.

Για το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων
Ο Πρόεδρος                                       Η Γραμματέας 

Ελευθερίου Γιάννης                            Κόφφα Ευαγγελία