Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

Συμμετοχή στον 3ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής


3ο Δ.Σ. Βριλησσίων                 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 25-1-2017

Αγαπητοί γονείς,

Η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται μόνο σε μαθητές Ε΄- ΣΤ΄ Τάξεων. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το σχολείο μας επιλέχθηκε από τον Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Επιστήμης (W.R.O. Hellas) για την προσφορά ενός πακέτου Lego WeDo με σκοπό να συμμετέχει στον 3ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής.
Στα πλαίσια αυτού του διαγωνισμού πρέπει να συσταθεί μια ομάδα 6 μαθητών η οποία με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού Πληροφορικής, κ. Καψιμάλη Βασιλικής, η οποία διδάσκει στο σχολείο μας, θα αναλάβει να υλοποιήσει μια ρομποτική κατασκευή με θέμα: «Οχήματα και μεταφορές στο αύριο» και να τη παρουσιάσει στο διαγωνισμό. 

Επειδή όμως η ομάδα αποτελείται από λίγους μαθητές, θα πρέπει να γίνει μια επιλογή των μαθητών ύστερα από αξιολόγηση από την εκπαιδευτικό της Πληροφορικής σε κάποιες προγραμματισμένες δραστηριότητες. 

Για το λόγο αυτό, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε αν ενδιαφέρεστε το παιδί σας να λάβει μέρος ,να αξιολογηθεί και να επιλεγεί τελικά, είτε μέσω κριτήριων είτε μέσω κλήρωσης στο διαγωνισμό, από την οποία θα προκύψει η ομάδα που θα εκπροσωπήσει το σχολείο μας στο διαγωνισμό Ρομποτικής. Τέλος, θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι οι συναντήσεις της ομάδας θα γίνονται εκτός σχολικού ωραρίου, κατά πάσα πιθανότητα Σάββατο πρωί. 


Δήλωση συμμετοχής 

Ο/Η παρακάτω υπογγεγραμεν…………………………………………………………………… γονέας τ…… μαθητ…………………………………………………………………………………………της ………τάξης δηλώνω ότι επιτρέπω στον γιο/κόρη μου να λάβει μέρος, να αξιολογηθεί και να επιλεγεί τελικά, είτε μέσω κριτηρίων είτε μέσω κλήρωσης, στο διαγωνισμό Ρομποτικής 

Η δήλωση να επιστραφεί στο σχολείο μέχρι τη Παρασκευή 27-1-2017

Ο/Η Δηλ……