Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

Εγκύκλιος Δ/νσης Π.Ε. Β΄ ΑθήναςΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΘΕΜΑ 1ο : «Οδηγίες για τον εορτασμό της θρησκευτικής εορτής των Τριών Ιεραρχών»
ΘΕΜΑ 2ο : «Διαδικασία επαναφοίτησης μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2017- 2018»
ΘΕΜΑ 3ο : «Οδηγίες για την Εποχική Γρίπη 2016-2017 – Αντιγριπικός Εμβολιασμός»
ΘΕΜΑ 4ο : «Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με το μάθημα της Φυσικής Αγωγής»
ΘΕΜΑ 5ο : «Εκδρομές-μετακινήσεις μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο εξωτερικό»
...
ΘΕΜΑ 6ο : «Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224 τ.Α΄/2-12-2016) αναφορικά με τη χορήγηση άδειας
ασθένειας τέκνων στους μόνιμους εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης»
ΘΕΜΑ 7ο : «Ισότιμη συμμετοχή μαθητών στο πρόγραμμα Erasmus
ΘΕΜΑ 8ο : «Βραβείο Καθηγητή Γερμανικών 2017»
ΘΕΜΑ 9ο : «Εθνικός σχολικός διαγωνισμός Γαλλοφωνίας 2017»
ΘΕΜΑ 10ο : «Έγκριση Περιβαλλοντικών Δράσεων»
ΘΕΜΑ 11ο : «Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Το Δώρο της Βροχής στην Πόλη»»
ΘΕΜΑ 12ο : «Ενημέρωση και πρόσκληση για συμμετοχή στο School Education Gateway»
ΘΕΜΑ 13ο : «Ενημέρωση σχολικών μονάδων σχετικά με εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος»
ΘΕΜΑ 14ο : «Εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος – 27 Ιανουαρίου τ.έ.»
ΘΕΜΑ 15ο : «Έγκριση ίδρυσης Τοπικού Δικτύου Πολιτιστικών Θεμάτων»
ΘΕΜΑ 16ο : «Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής»
ΘΕΜΑ 17ο : «Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας»
ΘΕΜΑ 18ο : «Συγκρότηση Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας»
ΘΕΜΑ 19ο : «Αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών»
ΘΕΜΑ 20ο : «Έγκριση ενημέρωσης για τις επισκέψεις-ξεναγήσεις στο Μουσείο Πετρολογίας-Ορυκτολογίας του ΕΚΠΑ»
ΘΕΜΑ 21ο : «Υλοποίηση του 3ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής του οργανισμού WROHellas, με θέμα «Μεταφορές και μεταφορικά Μέσα»»
ΘΕΜΑ 22ο : «Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος»
ΘΕΜΑ 23ο : «Έκθεση «Εικαστικές Τέχνες και Αντίσταση 1950-1974»»
ΘΕΜΑ 24ο : «Αναζήτηση μαθητών»
  ----------------------------------------
ΘΕΜΑ 1ο : «Οδηγίες για τον εορτασμό της θρησκευτικής εορτής των Τριών Ιεραρχών»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.7/ΦΜ/7179/Δ1/16-1-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Σας ενημερώνουμε σχετικά με τον εορτασμό της θρησκευτικής εορτής των Τριών Ιεραρχών, στα σχολεία, την 30ή Ιανουαρίου 2017.

ΘΕΜΑ 2ο : «Διαδικασία επαναφοίτησης μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2017- 2018»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.6/ΦΜ/8170/Δ1/18-1-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Σας ενημερώνουμε ότι, οι διαδικασίες επαναφοίτησης στο νηπιαγωγείο, για το σχολικό έτος 2017-2018 θα πρέπει να ολοκληρωθούν, έγκαιρα, λόγω αλλαγής στις ημερομηνίες εγγραφών, για πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο και στην Α΄ Δημοτικού, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν, από 2 έως 19 Μαΐου 2017. Οι Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων παρακαλούνται, όπως ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους γονείς και κηδεμόνες να καταθέσουν, εγκαίρως αίτημα, προς το νηπιαγωγείο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΘΕΜΑ 3ο : «Οδηγίες για την Εποχική Γρίπη 2016-2017 – Αντιγριπικός Εμβολιασμός»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Γ1α/Γ.Π.οικ. 73680/4-10-2016 έγγραφο του Υπ. Υγείας
Κοινοποιούμε εγκύκλιο του Υπ. Υγείας, σχετικά με ενημέρωση και οδηγίες για την Εποχική Γρίπη και τον αντιγριπικό εμβολιασμό.

ΘΕΜΑ 4ο : «Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με το μάθημα της Φυσικής Αγωγής»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 2805/Δ5 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Κοινοποιούμε οδηγίες της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής, σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, κατά τη διάρκεια δυσμενών καιρικών συνθηκών και πολύ χαμηλών θερμοκρασιών, το οποίο συνιστάται να γίνεται σε κλειστούς χώρους, ή οι μαθητές να απασχολούνται στην τάξη. Μεγάλη προσοχή, επίσης πρέπει να δίδεται στο μάθημα της κολύμβησης.

ΘΕΜΑ 5ο : «Εκδρομές-μετακινήσεις μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο εξωτερικό»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ10/4218/Δ2/11-1-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Κοινοποιούμε έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σχετικά με ενημέρωση και οδηγίες, για τις εκδρομές και μετακινήσεις μαθητών, στο εξωτερικό.

ΘΕΜΑ 6ο : «Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 τ.Α΄/2-12-2016) αναφορικά με τη χορήγηση άδειας ασθένειας τέκνων στους μόνιμους εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 10275/Ε2/23-1-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4440/2016 θεσμοθετείται το δικαίωμα άδειας με αποδοχές στους μόνιμους εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, λόγω ασθένειας των ανήλικων τέκνων τους, κατόπιν προσκόμισης σχετικής ιατρικής βεβαίωσης.


ΘΕΜΑ 7ο : «Ισότιμη συμμετοχή μαθητών στο πρόγραμμα Erasmus
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 222463/H1/28-12-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Το Erasmus+ είναι πρόγραμμα της ΕΕ, για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την νεολαία και τον αθλητισμό. Οι εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση ενός εγκεκριμένου προγράμματος Erasmus+ θα πέπει να μεριμνούν, έτσι ώστε να αποφεύγονται τυχόν διακρίσεις ή αποκλεισμοί, από τη συμμετοχή μαθητών στις επιμέρους δράσεις του. Το ΥΠ.Π.Ε.Θ., ως αρμόδια εθνική αρχή του Erasmus+ ενθαρρύνει την ισότιμη συμμετοχή όλων στο πρόγραμμα, χωρίς διακρίσεις εθνικότητας, θρησκείας ή άλλες.

ΘΕΜΑ 8ο : «Βραβείο Καθηγητή Γερμανικών 2017»
ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. 4904/Η1/12-1-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
β) Το υπ’αριθμ. πρωτ. 4246.43/ΑΣ 1127/58484/21-12-2016 έγγραφο του Υπ. Εξωτερικών
Αποστέλλουμε έγγραφο της Ε1 Διεύθυνσης του Υπ.Εξ. και την συνημμένη Ρηματική Διακοίνωση της Πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα, με τα οποία προκηρύσσεται ο διαγωνισμός για την απονομή Βραβείου Καθηγητή Γερμανικών 2017. Προθεσμία ηλεκτρονικής αποστολής αιτήσεων υποψηφιότητας, έως 31 Μαρτίου 2017.

ΘΕΜΑ 9ο : «Εθνικός σχολικός διαγωνισμός Γαλλοφωνίας 2017»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.14/2651/223011/Δ1/29-12-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών και η Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα διοργανώνουν τον Εθνικό Σχολικό Διαγωνισμό Γαλλοφωνίας, στο πλαίσιο της γιορτής Γαλλοφωνίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαρτίου 2017. Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές, οι οποίοι διδάσκονται τη γαλλική γλώσσα στα σχολεία τους.

ΘΕΜΑ 10ο : «Έγκριση Περιβαλλοντικών Δράσεων»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.16/2618/223019/Δ1/29-12-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Σας πληροφορούμε, σχετικά με την υλοποίηση της Περιβαλλοντικής Δράσης «Εβδομάδα Εθελοντισμού Lets doit Greece», στα σχολεία, από 27 Μαρτίου έως και 2 Απριλίου 2017. Ως βασικός στόχος της Δράσης ορίζεται η υιοθέτηση του σχολικού χώρου ως πεδίο δράσης καθαρισμού και βελτίωσης του περιβάλλοντος. Η συμμετοχή είναι προαιρετική.

ΘΕΜΑ 11ο : «Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Το Δώρο της Βροχής στην Πόλη»»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 476/19-1-2017 έγγραφό μας
Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, δια του Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης προτίθεται να διοργανώσει επιμορφωτικό σεμινάριο, με τις Δ.Π.Ε. & Δ.Δ.Ε Ανατολικής Αττικής και το Διεθνές Δίκτυο για την Π.Ε. MEdIES - Μεσογειακή Εκπαιδευτική Πρωτοβουλία για το Περιβάλλον και την Αειφορία, την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017 και ώρες 17.00 – 20.30, με θέμα: «Το Δώρο της Βροχής στην Πόλη». Σκοπός του σεμιναρίου είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών, οι οποίοι υλοποιούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, εστιασμένα στην αειφορική διαχείριση υδάτινων πόρων.

ΘΕΜΑ 12ο : «Ενημέρωση και πρόσκληση για συμμετοχή στο School Education Gateway»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ. 41/844/18-1-2017 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Αττικής
Σας ενημερώνουμε για το School Education Gateway (SEG), το οποίο συνιστά τη διαδικτυακή πλατφόρμα της Ευρώπης, για τη σχολική εκπαίδευση, καθώς είναι ένα ενιαίο σημείο εισόδου για εκπαιδευτικούς, διευθυντές σχολείων, φορείς, εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης.

ΘΕΜΑ 13ο : «Ενημέρωση σχολικών μονάδων σχετικά με εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ16/317/Δ2/2-1-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο της Εθνικής Ημέρας Μνήμης, για το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος, που, σύμφωνα με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων, έχει οριστεί να είναι η 27η Ιανουαρίου, κάθε έτους, το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος παρουσιάζει εκθέσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα για τα σχολεία, έως τις 24 Φεβρουαρίου 2017 και έως τέλη Μαΐου 2017, για τα σχολεία και το κοινό.

ΘΕΜΑ 14ο : «Εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος – 27 Ιανουαρίου τ.έ.»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 9989/Θ2/20-1-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Στο πλαίσιο καθιέρωσης της 27ης Ιανουαρίου, ως ημέρας μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος, καλούνται οι σχολικές μονάδες, την ημέρα αυτή να αφιερώσουν δυο διδακτικές ώρες, σε εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

ΘΕΜΑ 15ο : «Έγκριση ίδρυσης Τοπικού Δικτύου Πολιτιστικών Θεμάτων»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ17/2839/215929/Δ1/16-12-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Σας πληροφορούμε για την έγκριση ίδρυσης Τοπικού Δικτύου Πολιτιστικών Θεμάτων, με θέμα: «Φωτογραφία-φωτογραφίες και Ιστορία-ιστορίες», που προτίθεται να διοργανώσει η Δ/νση Π.Ε. Β΄ Αθήνας, δια της Υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων. Η έγκριση λειτουργίας του Δικτύου ισχύει, για το έτος 2016-1017 και αφορά τις αναφερόμενες στο έγγραφο σχολικές μονάδες.

ΘΕΜΑ 16ο : «Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.31/21221/20-12-2016 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Αττικής
Κοινοποιούμε Απόφαση ορισμού της σειράς εκλογής και διορισμού των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής, προς ενημέρωσή σας.

ΘΕΜΑ 17ο : «Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.31/20859/22-12-2016 έγγραφο (Ανακοινοποίηση) της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Αττικής
Αποστέλλουμε ανακοινοποίηση της Απόφασης ορισμού της σειράς εκλογής και διορισμού των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας, προς ενημέρωσή σας.

ΘΕΜΑ 18ο : «Συγκρότηση Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.30/20165/11-1-2017 έγγραφο (Ανακοινοποίηση)     της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Αττικής
Αποστέλλουμε ανακοινοποίηση της Απόφασης συγκρότησης του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) Β΄ Αθήνας, προς ενημέρωσή σας.

ΘΕΜΑ 19ο : «Αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 2/91189/ΔΕΠ/27-12-2016 έγγραφο του Γ.Λ.Κ.
Κοινοποιούμε το αριθμ. 2/91189/ΔΕΠ/27-12-2016 έγγραφο – απάντηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε ερώτημα, αναφορικά με την δυνατότητα αναγνώρισης μεταπτυχιακών τίτλων, για μισθολογική κατάταξη εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΤΕ16 Μουσικής.

ΘΕΜΑ 20ο : «Έγκριση ενημέρωσης για τις επισκέψεις-ξεναγήσεις στο Μουσείο Πετρολογίας-Ορυκτολογίας του ΕΚΠΑ»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 8624/Δ2/18-1-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Σας πληροφορούμε, σχετικά με έγκριση για ενημέρωση των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, για επισκέψεις-ξεναγήσεις στο Μουσείο Πετρολογίας-Ορυκτολογίας του ΕΚΠΑ.

ΘΕΜΑ 21ο : «Υλοποίηση του 3ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής του οργανισμού WROHellas, με θέμα «Μεταφορές και μεταφορικά Μέσα»»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.14/2282/219462/Δ1/22-12-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Σας ενημερώνουμε ότι ο Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Επιστήμης και Τεχνολογίας WRO Hellas διοργανώνει, για το σχολικό έτος 2016-2017 τον 3ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, με θέμα: «Μεταφορές και μεταφορικά Μέσα», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές Α/θμιας Εκπ/σης και θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο 2017, εκτός ωρολογίου προγράμματος.

ΘΕΜΑ 22ο : «Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 8293/Δ2/18-1-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Σας γνωρίζουμε ότι εγκρίθηκε η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος«Ο μικρός Τουρίστας – Μια βαλίτσα ταξιδεύει», για το σχολικό έτος 2016-2017, που απευθύνεται σε μαθητές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης.

ΘΕΜΑ 23ο : «Έκθεση «Εικαστικές Τέχνες και Αντίσταση 1950-1974»»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ16/5841/Δ2/13-1-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Σας ενημερώνουμε ότι το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (ΕΕΤΕ) διοργανώνει από 24 Ιανουαρίου έως και 12 Μαρτίου 2017 Έκθεση Εικαστικών Τεχνών και Αρχείο, με θέμα «Εικαστικές Tέχνες και Αντίσταση 1950 - 1974», που μπορούν να επισκεφθούν τα σχολεία.

ΘΕΜΑ 24ο : «Αναζήτηση μαθητών»
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε, μόνο σε θετική περίπτωση, αν στο σχολείο σας φοιτούν οι παρακάτω μαθητές και μαθήτριες:
  1. Κούστη Ιωάννα του Γρηγορίου και της Σουέλα, μαθήτρια της Δ΄ τάξης
  2. Ζερολάρι Μελίνα του Γκέντι, της Α΄ τάξης
  3. Ζερολάρι Φράνκο του Γκέντι, της Ε΄ τάξης
  4. Ζερολάρι Ρουσιάνα του Γκέντι, της ΣΤ΄ τάξης
  5. Χοσάν Σάιμον του Ικμπάλ, της Ε΄ τάξης
  6. Άττια Τζόνι του Χάνι, της ΣΤ΄ τάξης
  7. Σινανλλάρι Μαριάννα της Ναγιάντα, της Β΄ τάξης
  8. Γεωργιάδης Άγγελος του Κωνσταντίνου, της Δ΄ τάξης
  9. Μικαελιάν Εσθήρ του Γκεβόργκ, της Γ΄ τάξης
  10. SHAHAB AHMED PASHA LULIANAτου SHAHAB AHMED PASHA, της Α΄ τάξης
 11. ΜΠΑΛΤΑ ΟΝΙΣΙΜ του ΝΤΡΑΓΚΟΣ και της ΛΟΡΕΝΤΑΝΑ, της Β΄ τάξης


Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση, ενυπόγραφα, όλοι οι εκπαιδευτικοί, με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών των Δημοτικών Σχολείων ή των Προϊσταμένων των Νηπιαγωγείων.

                   Ο Διευθυντής Π.Ε. Β΄ Αθήνας

       Αθανάσιος Ηρ. Ανδρώνης