Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Εγκύκλιος Δ/νσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας

Εγκύκλιος Φ. 34.1/14/1442/16-2-2017 Δ/νσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑ 1ο : «Διανομή αφίσας –οδηγίες για την αντιμετώπιση της επιληψίας»

ΘΕΜΑ 2ο : «Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή της αριθμ. 80/2016 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αναφορικά με τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών στους μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΘΕΜΑ 3ο : «Αγώνες ΑμεΑ στα πλαίσια των σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017»

ΘΕΜΑ 4ο : «Διευκρινίσεις σχετικά με χορήγηση ειδικής άδειας αναπηρίας σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΘΕΜΑ 5ο : «Επιμορφωτική Διημερίδα »


ΘΕΜΑ 6ο : «Διεξαγωγή επιστημονικού συνεδρίου»

ΘΕΜΑ 7ο : «Διεξαγωγή του Μαθητικού Διαγωνισμού “Γίνε Επιστήμονας του Κασίνι για μια ημέρα”»

ΘΕΜΑ 8ο : «Υλοποίηση εκπαιδευτικής δράσης «Διάλογοι Φυσικής» της Ελληνικής Εταιρίας Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση»

ΘΕΜΑ 9ο : «Παιδαγωγική Καταλληλότητα»

ΘΕΜΑ 10ο : «Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών στο «Πιλοτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης και εφαρμογής της παιδαγωγικής Φρενέ στη δημόσια εκπαίδευση»»

ΘΕΜΑ 11ο : «Έγκριση έρευνας»

ΘΕΜΑ 12ο : «Ημερίδα για την πολυγλωσσία»

ΘΕΜΑ 13ο : «Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης»

ΘΕΜΑ 14ο : «Αναζήτηση μαθητών»

-----------------------------

ΘΕΜΑ 1ο : «Διανομή αφίσας –οδηγίες για την αντιμετώπιση της επιληψίας»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/358/20597/Δ1/8-2-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Σας ενημερώνουμε ότι, ο Συνήγορος του Παιδιού, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας, δημιούργησαν μια αφίσα, με θέμα: «Αντιμετώπιση της επιληπτικής κρίσης στο σχολείο: χρήσιμες οδηγίες με τη συνεργασία των Ελλήνων Παιδονευρολόγων», η οποία εγκρίθηκε από το Ι.Ε.Π. και μπορεί να διανεμηθεί στις σχολικές μονάδες (η διανομή θα γίνει με τη συνεργασία των φορέων, που συνεργάστηκαν για τη δημιουργία της αφίσας).

ΘΕΜΑ 2ο : «Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή της αριθμ. 80/2016 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αναφορικά με τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών στους μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 24197/Ε2/14-2-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την αριθμ. 80/2016 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., δεν εφαρμόζεται στους μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η χορήγηση της τετράμηνης γονικής άδειας άνευ αποδοχών ανατροφής τέκνου ηλικίας έως έξι (6) ετών, διότι εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη ειδική διάταξη της περίπτωσης Ε΄ του άρθρου 16 του Ν.1566/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37, παρ.1 του Ν.4351/2015.

ΘΕΜΑ 3ο : «Αγώνες ΑμεΑ στα πλαίσια των σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017»
ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. 20471/ΓΔ4/8-2-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Τα σχολεία γενικής και ειδικής εκπαίδευσης δύνανται να εντάξουν στο πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων κοινούς αγώνες, με τη δημιουργία μικτών ομάδων, μεταξύ μαθητών/τριών αμφότερων των τύπων σχολείων. Για τις ΣΜΕΑΕ προτείνεται η συμμετοχή των μαθητών/τριών στα προγράμματα κολύμβησης, κατόπιν συνεννόησης με την Ομάδα Φυσικής Αγωγής (ΟΦΑ) και όπου υπάρχει η δυνατότητα. Επίσης, προτείνεται η συμμετοχή τους στο «Πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων στα Γυμναστήρια αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ.»

ΘΕΜΑ 4ο : «Διευκρινίσεις σχετικά με χορήγηση ειδικής άδειας αναπηρίας σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 19515/Ε2/7-2-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Σας ενημερώνουμε ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, που έχουν αναπηρία 50% και άνω δικαιούνται εδική άδεια με αποδοχές έξι εργάσιμων ημερών, επιπλέον της κανονικής, για τη χορήγηση της οποίας απαιτείται πιστοποιητικό από τα ΚΕ.Π.Α. (Ν. 2643/1998, Π.Δ. 410/1988).

ΘΕΜΑ 5ο : «Επιμορφωτική Διημερίδα »
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 16696/Δ2/2-2-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Γνωστοποιούμε τη διοργάνωση διημερίδας επιμόρφωσης, με τίτλο: «Επιστημονική κατάρτιση και ψυχική ευημερία του εκπαιδευτικού», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Φεβρουαρίου 2017 στην Αθήνα και την οποία μπορούν να παρακολουθήσουν, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, εκπαιδευτικοί Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης όλων των ειδικοτήτων.

ΘΕΜΑ 6ο : «Διεξαγωγή επιστημονικού συνεδρίου»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 16725/Δ2/2-2-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Γνωστοποιούμε τη διοργάνωση Επιστημονικού Συνεδρίου, με τίτλο: «Η Εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε. & της Καινοτομίας», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2017 στην Αθήνα, και μπορούν να το παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

ΘΕΜΑ 7ο : «Διεξαγωγή του Μαθητικού Διαγωνισμού “Γίνε Επιστήμονας του Κασίνι για μια ημέρα”»
ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ.πρ. Φ.14/ΦΜ/4303/21596/Δ1/9-2-2017 έγγρ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σας ενημερώνουμε ότι ο Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), σε συνεννόηση με την αμερικανική και την ευρωπαϊκή διαστημική υπηρεσία (NASA και ESA αντιστοίχως) και με τη συνδρομή της Ομάδας SpaceGates για τη διάχυση και εκλαΐκευση Αστροφυσικής και Διαστημικής, διοργανώνει τον Διαγωνισμό Επιστημονικής Έκθεσης «Γίνε επιστήμονας του Κασίνι για μία ημέρα» (“Cassini - Scientist for a day”) στην Ελλάδα. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και θα διεξαχθεί, υπό την αιγίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Η συμμετοχή σε αυτόν είναι προαιρετική.

ΘΕΜΑ 8ο : «Υλοποίηση εκπαιδευτικής δράσης «Διάλογοι Φυσικής» της Ελληνικής Εταιρίας Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/18718/22272/Δ1/10-2-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Η Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση υλοποιεί την εκπαιδευτική δράση «Διάλογοι Φυσικής» σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η υλοποίηση της εν λόγω δράσης θα πραγματοποιείται στις σχολικές μονάδες και σε ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα ή πανεπιστημιακά εργαστήρια (όπως το CERN, ο Δημόκριτος, το Αστεροσκοπείο, τα ΕΚΦΕ, Εστίες Φυσικής), τα οποία θα επισκέπτονται οι μαθητές, με τη διαμεσολάβηση και βοήθεια της Εταιρείας Φυσικής.

ΘΕΜΑ 9ο : «Παιδαγωγική Καταλληλότητα»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ5/394/18735/Δ1/6-2-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν θετικής εισήγησης του ΙΕΠ εγκρίθηκε το εκπαιδευτικό πακέτο της ActionAid, με θέμα: «Μπανγκλαντές», ως παιδαγωγικά κατάλληλο.

ΘΕΜΑ 10ο : «Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών στο «Πιλοτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης και εφαρμογής της παιδαγωγικής Φρενέ στη δημόσια εκπαίδευση»»
ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ. πρωτ. 17446/Δ2/10-2-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
(Ανακοινοποίηση)
Αποστέλλουμε ανακοινοποίηση του ανωτέρω εγγράφου, που αφορά σε έγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού πιλοτικού προγράμματος εφαρμογής της παιδαγωγικής Φρενέ (Freinet) στα δημόσια σχολεία, από εθελοντές/ντριες εκπαιδευτικούς, με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

ΘΕΜΑ 11ο : «Έγκριση έρευνας»
ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’αριθμ.πρωτ. Φ15/1968/14507/Δ1/30-1-2017 έγγρ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
(Ανακοινοποίηση)
Αποστέλλουμε ανακοινοποίηση εγγράφου, που αφορά σε έγκριση διεξαγωγής έρευνας, με θέμα «Συσχέτιση των Τ.Π.Ε. με τις θεωρίες μάθησης κατά την εφαρμογή τους στη μαθησιακή διαδικασία στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα», που θα πραγματοποιηθεί στα σχολεία του συνημμένου πίνακα.

ΘΕΜΑ 12ο : «Ημερίδα για την πολυγλωσσία»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. 16721/Δ2/2-2-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Το Goethe Institut Athen διοργανώνει Ημερίδα για την Πολυγλωσσία στις 19 Μαρτίου 2017, η οποία θα διεξαχθεί στην Αθήνα και μπορούν να την παρακολουθήσουν, εκπαιδευτικοί Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης κλάδου ΠΕ07.
           
                       
ΘΕΜΑ 13ο : «Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες
των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ20.2/20083/Δ2/7-2-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Γνωστοποιούμε τον κάτωθι σύνδεσμο, σχετικά με ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος, που υπογράφεται από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) και αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, για την ένταξη των προσφυγόπουλων στη δημόσια εκπαίδευση:

ΘΕΜΑ 14ο : «Αναζήτηση μαθητών»
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε, μόνο σε θετική περίπτωση, αν στο σχολείο σας φοιτούν οι παρακάτω μαθητές και μαθήτριες:
 1. Ματσιούκ Αντελίνα-Ντενίσα της Ντανιέλα, τάξη Β’
 2. Σαμίνα Μουσταφά, τάξη Β’
 3. Καμπέρης Χρήστος του Παναγιώτη, τάξη ΣΤ’
 4. Σελίμι Αστρίτ του Τζεβάτ, τάξη Α’
 5. Ραλούκα Μπαντίκ του Τσιπριάν-Βασίλε, τάξη Γ’
 6. Χερλάμπανγκ Ντάβιν Πούτρα του Χερλάμπανγκ, τάξη Β’
 7. Μπέιντο Λεονάρντο του Ερμάλ και της Χάβα, γεννηθείς στις 28-6-2012.
 8. Ιβάνοβα Κάρμεν (IVANOVAKARMEN) του Κρασιμιροβα (KRASIMIROVA), γεννηθ. στις 28-2-2011.
 9. MARMANDIOU KATHERINA ELENAτου GHEORGHE –DANIEL καιτης PETRUTA, νήπιο
 10. XOXHA (ΧΟΤΖΑ ) ELIDA (ΕΛΙΝΤΑτου ERALD, νήπιο
 11. ΣΗΜΕΩΝΟΒΑ ΑΜΕΛΙΑ του ΡΟΥΜΕΝ και της ΣΥΛΒΙΑ, της Γ΄ τάξης


Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση, ενυπόγραφα, όλοι οι εκπαιδευτικοί, με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών των Δημοτικών Σχολείων ή των Προϊσταμένων των Νηπιαγωγείων.
Ο Διευθυντής Π.Ε. Β΄ Αθήνας

Αθανάσιος Ηρ. Ανδρώνης