Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

Έλεγχοι Προόδου

Την Παρασκευή 17-3-2016 και ώρα 13.15 έως 15.00 θα δοθούν οι έλεγχοι προόδου του 2ου τριμήνου από τους εκπαιδευτικούς των τάξεων Γ'-Δ'-Ε'-ΣΤ', στους γονείς των μαθητών.
Η συνάντηση εκπαιδευτικών και γονέων θα πραγματοποιηθεί στην αντίστοιχη αίθουσα των τμημάτων.
Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων θα ενημερώσουν τους γονείς στο γραφείο του Συλλόγου Διδασκόντων.
Οι τάξεις Α΄και Β' θα έχουν ενημέρωση τριμήνου από τους εκπαιδευτικούς.
Το ΟΛΟΗΜΕΡΟ εκείνη την ημέρα δεν θα λειτουργήσει.
Οι γονικές άδειες θα δίνονται απόν δάσκαλο.