Σάββατο, 29 Απριλίου 2017

Εγγραφές Ά Δημοτικού για το σχολικό έτος 2017-2018

2 έως 19 Μαΐου 2017

Καθημερινά ώρες 10:00-12:00

Σας επισημαίνουμε ότι τη σχολική χρονιά 2017-2018 στην Ά Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2011 έως 31-12-2011.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου
  2. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή
  3. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού
  4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή - συμβόλαιο σπιτιού - ή ενοικιαστήριο θεωρημένο από το TAXIS και λογαριασμό ΕΥΔΑΠ ή ΔΕΗ. Όχι κινητής τηλεφωνίας
  5. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα από το σχολείο
  6. Αίτηση φοίτησης στο ολοήμερο σχολείο για όσους το επιθυμούν
  7. Βεβαιώσεις εργασίες και των δύο γονέων για τη φοίτηση του παιδιού τους στο ολοήμερο.
Σας επισημαίνουμε:
  1. Εγγράφονται μόνο μαθητές που βρίσκονται μέσα στα όρια του σχολείου μας
  2. Δεν θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
  3. Πρέπει οι εγγραφές στο σχολείο μας για την Ά τάξη του σχολικού έτους 2017-2018 να μην υπερβαίνουν τις 50 συνολικά. Σε περίπτωση που υπερβούμε αυτόν τον αριθμό, θα πρέπει οι γονείς να αναζητούν θέσεις σε άλλα όμορα σχολεία βάση κριτηρίων που θα καθοριστούν από την Διεύθυνση και τον Σύλλογο Διδασκόντων.