Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

Πρόσκληση υποβολής προσφορών αναμνηστικής φωτογράφισης

Όπως κάθε χρόνο, ο Σύλλογος Γονέων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Βριλησσίων, θα οργανώσει αναμνηστική φωτογράφιση όλων των μαθητών του σχολείου.

Καλούνται όσοι επαγγελματίες φωτογράφοι ενδιαφέρονται, να υποβάλλουν την προσφορά τους για να παραδώσουν τα ακόλουθα:- Για τις Α, Β, Γ , Δ, Ε τάξεις:
  • Ψηφιακό δίπτυχο έγχρωμο μεγέθους Α4, με φωτογραφία του σχολείου, του παιδιού και ομαδική (τμήματος)
  • 2 φωτογραφίες έγχρωμες μεγέθους 15X21 (A5) (πορτραίτο παιδιού - ομαδική)
  • 4 φωτογραφίες έγχρωμες πορτρέτου, μεγέθους ταυτότητας 
- Για τη ΣΤ τάξη:
  • «Λεύκωμα Αποφοίτησης» ανά τμήμα, με κείμενα και ατομικές φωτογραφίες μαθητών τμήματος & δασκάλου καθώς και ομαδική φωτογραφία.
Η αγορά των παραδοτέων για τις Α, Β, Γ , Δ, Ε τάξεις από γονείς και κηδεμόνες, θα είναι προαιρετική, ενώ το λεύκωμα θα παραδοθεί σε όλους τους μαθητές της ΣΤ τάξης, χωρίς χρέωση. 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε όλα τα παραπάνω, να παραδοθούν στους μαθητές τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδες, πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς, ώστε να υπάρξει αρκετός χρόνος προκειμένου να συλλεχθούν τα χρήματα και οι επιστροφές και κατόπιν να εκδώσει τα σχετικά νόμιμα παραστατικά (τα οποία θα αφορούν χωριστά κάθε γονέα και όχι τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

Nα παραδώσουν προσφορά για την παραπάνω σύνθεση, προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα ενεργειών, καθώς και ένα δείγμα όλων των ζητούμενων από παλαιότερες δουλειές τους, ώστε να μπορεί να γίνει σύγκριση και αξιολόγηση όμοιων προσφορών σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Τετάρτη 28 Απριλίου 2017 και ώρα 13.00 στη διεύθυνση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Βριλησσίων (υπόψη του ΔΣ Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων) και μέσω email στη διεύθυνση goneis3oudimvril@gmail.com 
Παράλληλα, έχουν την δυνατότητα να καταθέσουν προσφορά για επιπλέον εναλλακτικές προτάσεις (πχ DVD με μικρές συνεντεύξεις μαθητών και δασκάλων κλπ).
Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν προσφορές, ο Σύλλογος Γονέων δύναται να αναζητήσει προσφορές από επαγγελματίες που γνωρίζουν τα μέλη του ή που έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Σύλλογος Γονέων 3ου Δημοτικού Σχολείου Βριλησσίων
Αθήνα, 18 Απριλίου 2017