Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

«Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018 – προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου ΠρογράμματοςΚοινοποιούμε την εγκύκλιο για τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων και τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος, σχολικού έτους 2017-2018, σχετικά με τα κάτωθι:

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου
1. Ωρολόγια προγράμματα
2. Κατανομή τμημάτων
3. Ωράριο εκπαιδευτικών

4. Αναθέσεις μαθημάτων
5. Αντισταθμιστικοί - Υποστηρικτικοί θεσμοί
6. Επιμορφωτικές δράσεις
7. Διδακτικά Βιβλία
8. Θέματα υγιεινής και κτιριακών υποδομών του σχολείου
9. Αλλαγή ονομασίας σχολείων στο πληροφοριακό σύστημα mySchool.
10. Παραρτήματα Δημοτικών Σχολείων

Β. Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου προγράμματος
1. Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των 4/θέσιων και άνω Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων :
2. Ορισμός Υπεύθυνου Ολοημέρου 2
3. Πρωινή Ζώνη
4. Αναστολή λειτουργίας Ολοήμερου τμήματος και Πρωινής Ζώνης
5. Σίτιση – Χαλάρωση στο ολοήμερο πρόγραμμα
6. Έντυπα και διαδικασίες που αφορούν στη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος
7. Ενημέρωση Πληροφοριακού Συστήματος myschool


Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο ΕΔΩ
Αίτηση – δήλωση γονέα