Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

Αναμνηστική Φωτογράφιση


Σας ενημερώνουμε ότι η Αναμνηστική Φωτογράφιση του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2016 – 2017 θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22/05/2017 και την Τρίτη 23/5/2017.

Υπενθυμίζεται ωστόσο ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί να συμμετάσχει ο κάθε μαθητής ή μαθήτρια στη φωτογράφιση, είναι να έχει προσκομιστεί από τους γονείς τους η αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσής του.

Για το λόγο αυτό μοιράστηκαν στο σχολείο οι υπεύθυνες δηλώσεις, τις οποίες θα πρέπει να επιστρέψετε συμπληρωμένες στο σχολείο μέχρι την Παρασκευή 12/5/2017
Μπορείτε να εκτυπώσετε την υπεύθυνη δήλωση και από την ενότητα ΕΝΤΥΠΑ του blog για την περίπτωση που δεν λάβετε για οποιοδήποτε λόγο το έντυπο που μοιράστηκε.

Ωστόσο θα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι εάν για κάποιον λόγο δεν έχετε προσκομίσει τις Υπεύθυνες Δηλώσεις συγκατάθεσης μέχρι την ημερομηνία που σας ζητήθηκε και επιθυμείτε να συμμετάσχει το παιδί σας, θα πρέπει με δική σας ευθύνη να παραδοθεί η αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση στη δασκάλα ή δάσκαλο του παιδιού σας μέχρι την ημέρα της φωτογράφισης και πριν την έναρξη αυτής.

Το κόστος του πακέτου φωτογράφισης κάθε παιδιού ανέρχεται στα 5 ευρώ. Η αγορά του είναι προαιρετική.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία.

Tο Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Βριλησσίων.