Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

Τροποποίηση κατανομής τμημάτων για τη φωτογράφιση

Αγαπητοί γονείς & κηδεμόνες,
κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λόγω αναβολής προγραμματισμένων εκδρομών, η σειρά της φωτογράφισης των τμημάτων στο χώρο του σχολείου μας διαμορφώθηκε ως εξής :


Δευτέρα 22 Μαΐουτάξεις Α' / Ε' / Δ'
Τρίτη 23 Μαΐου τάξεις Γ' / Β' / ΣΤ'

Όσα παιδιά δεν έχουν προσκομίσει έως την Πέμπτη 18/5 τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις δεν θα συμμετέχουν στη φωτογράφιση.