Δευτέρα, 21 Αυγούστου 2017

Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών

Για το σχολικό έτος 2017-2018 τα σχολεία θα ανοίξουν στις 11 Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα. Το διδακτικό έτος για τους μαθητές χωρίζεται σε τρία (3) τρίμηνα. Το πρώτο τρίμηνο αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 10 Δεκεμβρίου, το δεύτερο τρίμηνο αρχίζει στις 11 Δεκεμβρίου και λήγει στις 10 Μαρτίου και το τρίτο τρίμηνο αρχίζει στις 11 Μαρτίου και λήγει στις 15 Ιουνίου.
Δείτε περισσότερα στο σχετικό Προεδρικό Διάταγμα:
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 79