Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017

Συνδρομή Συλλόγου 2017-2018

Αγαπητοί γονείς & κηδεμόνες,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας σας ενημερώνει ότι και για τη φετινή σχολική χρονιά 2017 –2018   η συνδρομή του Συλλόγου παραμένει 10€ ανά οικογένεια, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παιδιών που φοιτούν στο σχολείο μας.
Οι συνδρομές των μελών αποτελούν το βασικό έσοδο του Συλλόγου μας και  προορίζονται για τυχόν ανάγκες που μας επιτρέπεται και μπορούμε να καλύψουμε προκειμένου να  συμβάλλουμε στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των παιδιών μας μέσα στο σχολείο.
Παρακαλείσθε θερμά όπως αποστείλετε τη συνδρομή σας με το παιδί σας στο σχολείο μέσα σε φάκελο κλειστό, όπου απ’έξω θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο & το τμήμα του παιδιού σας  ώστε να σας αποσταλεί σωστά και η σχετική απόδειξη. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός παιδιού, παρακαλούμε όπως αναγράψετε στον ίδιο φάκελο τα ονοματεπώνυμα & τα τμήματα τους.
Η συλλογή των συνδρομών θα γίνει τις κάτωθι ημέρες:
ΤΕΤΑΡΤΗ  4/10/2017 ,  ΤΕΤΑΡΤΗ 11/10/2017 ,  ΤΕΤΑΡΤΗ, 18/10/2017