Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

Διδακτέα ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο, για το σχολικό έτος 2017-18

Τη διδακτέα ύλη με τις  οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο, για το σχολικό έτος 2017-18, απέστειλε το υπουργείο παιδείας στις σχολικές μονάδες.
1. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (Ε΄ και ΣΤ΄) 
2. Ιστορία (Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄) 
3. Θρησκευτικά (Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄)