Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017

Ανακοίνωση για το Ολοήμερο

Από την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017 το ολοήμερο θα λειτουργεί μέχρι τις 16:00.