Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017

Yποβολή αιτήσεων «παράλληλης στήριξης»

Σύμφωνα με ενημέρωση που λάβαμε από την Ένωση Γονέων Βριλησσίων, στις 20.10.2017, λήγει ο χρόνος για την υποβολή αιτήσεων «παράλληλης στήριξης». Δείτε σας παρακαλούμε το σχετικό συνημμένο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας για τις ενέργειές σας, στην περίπτωση που σας ενδιαφέρει.