Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017

Ανακοίνωση

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 13’15 έως 14’15 θα γίνει η δεύτερη μηνιαία ενημέρωση από τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων. 

Αντίστοιχη ενημέρωση θα γίνει κι από τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων στο γραφείο του Συλλόγου Διδασκόντων. 

Οι εκπαιδευτικοί , κα Πατσιαλίδου, κ. Παπαγιάννης  Γ. κα Τσιχλιά, κ. Καράογλου θα ενημερώσουν τους γονείς των μαθητών τους την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017 την ίδια ώρα λόγω απασχόλησής τους στο ολοήμερο.

Οι γονικές άδειες θα δίνονται από  τον δάσκαλο της τάξης.

Η Διεύθυνση