Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018

Εργαστήριο του Μουσείου Συναισθημάτων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λόγω μικρής συμμετοχής ενδιαφερόμενων σε σχέση με τον απαιτούμενο αριθμό (40) το εργαστήριο του Μουσείου Συναισθημάτων δε θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί.
Αν κάποιος έχει ήδη στείλει χρήματα σε δάσκαλο θα πρέπει να του επιστραφούν.