Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018

«Ημέρα των Μαθηματικών»

Οδηγίες, προς τα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία για το  «Έτος Μαθηματικών», που με απόφαση του υπουργού Κ. Γαβρόγλου  ανακηρύχτηκε  για το έτος 2018, απέστειλε το υπουργείο Παιδείας.
Από το υπουργείο παιδείας  προτείνεται να πραγματοποιηθούν στις σχολικές μονάδες (Δημοτικά και Νηπιαγωγεία) εκδηλώσεις και δραστηριότητες και καθιερώνεται «Ημέρα Μαθηματικών».
Οι Σύλλογοι Διδασκόντων σε ειδική συνεδρίασή τους θα πρέπει να προγραμματίσουν τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες των Σχολικών Μονάδων για το «Έτος Μαθηματικών», και να ορίσουν την «Ημέρα των Μαθηματικών» κατά την οποία δύνανται να πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις και δραστηριότητες με θέμα τα μαθηματικά καθώς και τις διδακτικές ώρες που θα διατεθούν για την υλοποίησή τους τη μέρα αυτή.
Οι δράσεις, τα προγράμματα, οι δραστηριότητες, οι εκδηλώσεις, δεν περιορίζονται στην «Ημέρα των Μαθηματικών», αλλά δύνανται να υλοποιούνται καθ’ όλη την διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους.
Με απόφασή του, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2018, ο Σύλλογος Διδασκόντων, δύναται να προγραμματίσει τη συνέχεια των εκδηλώσεων έως το τέλος του 2018.
Οι δραστηριότητες-εκδηλώσεις του «Έτους Μαθηματικών» μπορούν να εντάσσονται και να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο όλων των μαθημάτων και σχεδιάζονται κατάλληλα ώστε να είναι ευχάριστες και να προκαλούν το ουσιαστικό ενδιαφέρον των μαθητών.
Τα  θέματα
Το υπουργείο Παιδείας παραθέτει τα ακόλουθα ενδεικτικά θέματα δραστηριοτήτων :

Α. Μαθηματικά παιχνίδια, κατασκευές, εκθέσεις, παιχνίδια με γραμμές, σχήματα, αριθμούς, αντιστοιχίσεις, συγκρίσεις μεγεθών κ.ά.
Β. Δραστηριότητες προσανατολισμού, πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά, μπρος-πίσω, κλπ
Γ. Τραγούδια με αριθμούς, σειρές, επαναλήψεις, παραμύθια με αριθμούς, μαθηματικές ιστορίες κλπ.
Δ. Κείμενα και ιστορίες με θέμα τα μαθηματικά, βιογραφίες διάσημων μαθηματικών
Ε. Παρουσίαση ξενόγλωσσων βιβλίων μαθηματικών, ομοιότητες-διαφορές με τα αντίστοιχα ελληνικά, σύνταξη πίνακα μαθηματικών όρων στα ελληνικά και στα αγγλικά ή στα γερμανικά ή στα γαλλικά, η διδασκαλία μαθηματικού κειμένου από αντίστοιχο ξενόγλωσσο σχολικό βιβλίο μαθηματικών κλπ.
Ζ. Ζωγραφική με μοτίβα, γεωμετρικά σχήματα, δραματοποίηση μαθηματικών προβλημάτων, δημιουργία θεατρικών κειμένων με ήρωες αριθμούς, μαθηματικές έννοιες, πράξεις κλπ.
Η. Αναφορά και παρουσίαση τεχνικών επιτευγμάτων με τη βοήθεια των Μαθηματικών (Πυραμίδες, Παρθενώνας, Ευπαλίνειο όρυγμα, Μηχανισμός Αντικυθήρων, σύγχρονες γέφυρες, κατασκευή και λειτουργία υπολογιστών, εκτόξευση και κίνηση δορυφόρων, ταξίδια στο διάστημα, κ.ά.)
Θ. Δημιουργία εφημερίδας των μαθηματικών, συζητήσεις για τα μαθηματικά και τη διδασκαλία τους, διενέργεια έρευνας στο σχολείο από μαθητές για τα μαθηματικά, στατιστικοί πίνακες, γραφήματα από τις Κοινωνικές Επιστήμες, κ.ά.
Κατά την επιλογή των θεμάτων το υπουργείο Παιδείας ζητά  να λαμβάνεται υπόψη η ηλικία και η τάξη φοίτησης των μαθητών, η γνωστική τους ετοιμότητα, τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους και οι προτάσεις τους, με απώτερο στόχο και επιδίωξη την ανάπτυξη σε όλους τους μαθητές θετικών στάσεων και αντιλήψεων για τα μαθηματικά.