Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019

Σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. Φ.52/64336/Δ1/24-04-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σχετικά με τη διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019.