Δευτέρα, 7 Μαΐου 2018

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2018-2019

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες του σχολείου μας, σας πληροφορούμε ότι οι εγγραφές για το Ολοήμερο σχολείο

του επόμενου σχολικού έτους δεν έχουν αρχίσει.Όποιοι όμως από εσάς ξέρετε σίγουρα ότι θα κάνετε εγγραφή,

παρακαλείσθε να ετοιμάσετε τις Βεβαιώσεις Εργασίας σας, ώστε να μην υπάρχει καθυστέρηση και άγχος όταν σας ζητηθούν.Οι αιτήσεις θα συμπληρώνονται στο Γραφείο της Διεύθυνσης. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κα τανόησή σας.

Η Διεύθυνση