Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018

ΕΤΗΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ

Αγαπητοί γονείς & κηδεμόνες,


Σας ενημερώνουμε ότι η Αναμνηστική Φωτογράφιση του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2017 – 2018 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 04/05/2018 και την Δευτέρα 07/5/2018.

Υπενθυμίζεται ωστόσο ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί να συμμετάσχει ο κάθε μαθητής ή μαθήτρια στη φωτογράφιση, είναι να έχει προσκομιστεί από τους γονείς τους η αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσής του.

Για το λόγο αυτό μοιράστηκαν οι υπεύθυνες δηλώσεις, τις οποίες θα πρέπει να επιστρέψετε συμπληρωμένες στο σχολείο μέχρι την Τετάρτη 02/5/2018.

Ωστόσο θα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι εάν για κάποιον λόγο δεν έχετε προσκομίσει τις Υπεύθυνες Δηλώσεις συγκατάθεσης μέχρι την ημερομηνία που σας ζητήθηκε και επιθυμείτε να συμμετάσχει το παιδί σας, θα πρέπει με δική σας ευθύνη να παραδοθεί η αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση στη δασκάλα ή δάσκαλο του παιδιού σας μέχρι την ημέρα της φωτογράφισης και πριν την έναρξη αυτής.

Το κόστος του πακέτου φωτογράφισης κάθε παιδιού ανέρχεται στα 8 ευρώ. Η αγορά του είναι προαιρετική.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία.