Τρίτη, 22 Μαΐου 2018

Αιτήσεις - Δηλώσεις Ολοήμερου

Αγαπητοί γονείς οι αιτήσεις - δηλώσεις για το ολοήμερο αρχίζουν από τη Δευτέρα 21 Μαίου 2018 ως τις 12 Ιουνίου 2018 και θα προσκομίζονται στο γραφείο της Διεύθυνσης μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Μέρες που γίνονται δεκτές οι αιτήσεις:

Δευτέρα, Τρίτη 11:30-13:30
Τετάρτη, Πέμπτη 8:30-11:15