Δευτέρα, 7 Μαΐου 2018

Το σχολειό μας θα είναι κλειστό…

ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 17/5/2018 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ »ΠΕΡΙΚΛΗΣ» 22/5/2018 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 28/5/2018 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ