Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2018

Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2018-2019 - Εγκύκλιος

Α. Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικής Μονάδας

Β. Φοίτηση και Σχολική Ζωή

Γ. Μαθητική Μέριμνα

Το έγγραφο σε μορφή pdf