Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018Ανοικτά σεμινάρια της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ)

 
Η ΕΕΔΑ αποτελεί το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Ελληνικής Πολιτείας σε θέματα προστασίας και προώθησης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
 
1ο Σεμινάριο Α' Κύκλου Σεμιναρίων Εκπαίδευσης στα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2018, 18.00 – 20.00
Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου
 http://www.nchr.gr/